top of page

Dat er iets mag, hoe moeilijk ook, geeft al nieuwe levensruimte

Wat doen de geestelijk verzorgers van GGZ Delfland?

Ze bieden cliënten hulp om de grip op hun leven terug te krijgen. Daarnaast verzorgen ze ook oecumenische diensten in de kerkzaal van Historisch Joris. Deze diensten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Een psychiatrische aandoening heeft grote invloed op een mensenleven. Dan is het belangrijk om weer grip op je leven te krijgen. Hoe je tegen het leven aankijkt en wat je waardevol vindt, speelt daarbij een grote rol. Elk mens heeft herinneringen, verlangens, beelden, opvattingen, normen en waarden. Het is belangrijk om weer positief naar jezelf te kunnen kijken. 

Zingeving is de behoefte te 'weten', dat wat we doen in het leven waarde heeft, betekenis heeft. Wat zijn de dingen die er toe doen? Onze zingevingsbegeleiders werken voor cliënten die opgenomen zijn bij GGZ Delfland.

Overzicht oecumenische diensten

Er zijn op dit moment geen vieringen in de kerkzaal.

 

Een afspraak maken

Freek Boon is humanist en Margreet Onderwater

RK geestelijk verzorger.

Bij GGZ Delfland opgenomen cliënten kunnen zelf of via hun afdeling of behandelaar een afspraak met hen maken.

 

raam kapel.jpg
bottom of page